Mensen en hun gezondheid (verantwoording)

Deze pagina beschrijft onze visie op de edelstenen werking. Vanaf de oudste tijden hebben mensen nagedacht, gevoeld en geschreven over de relatie die wij als mensen hebben met onze omgeving. Dat kunnen de dieren zijn, planten, maan, zon en sterren. Dat is vooral ook de aarde waarop we leven. De aarde met al zijn bronnen waaruit we dagelijks putten.

De lucht die we inademen, het water dat we gebruiken, de voeding die we tot ons nemen.

 

Energie die niet te zien is

 

Nog veel meer zijn echter de ongeziene, onder de oppervlakte levende elementen die een grote of zelfs onmisbare rol spelen in ons bestaan. Zo is er bijvoorbeeld  de lucht die we inademen, waar Zieners in India al van beweerden dat we niet alleen lucht maar ook de ongeziene energie,  Prana genaamd, tot ons nemen, en zijn er heel veel zaken die ons omringen waar we zonder het te beseffen dag en nacht uit putten.

 

Hoewel we voor de sprekende meerderheid al eeuwen in een tijd leven waarin ongeziene zaken geen stem hebben,niet bestaan,zijn er in de voorbije eeuwen ook altijd mensen geweest die ,tegen de verdrukking in, altijd al het tegendeel beweerden.

 

Wij zijn bijvoorbeeld omringd  door  de plantenwereld die ons niet alleen voedt maar ook geneest. We weten dat tot het begin van de 19e eeuw vrijwel alle geneesmiddelen van plantaardige oorsprong waren. 

 

Later, door de vooruitgang in de chemische industrie,  konden de werkzame stoffen in de geneeskrachtige planten worden herkend en geïsoleerd en ontstond de allopatische geneeskunde.

Hierdoor  lijkt de aloude manier van genezen een afgedane zaak te zijn.

Het wordt echter steeds duidelijker dat de natuur om ons heen onlosmakelijk verbonden is met ons wel en wee.

 

Planten leven, stenen leven

Zo leven de planten om ons heen, zo ‘leven’ ook de stenen, in al hun verscheidenheid, om ons heen.

Omdat de meesten onder ons echter niet in staat zijn hun uitingen  waar te nemen houden we dan ook geen rekening met de om ons, en dóór ons heen, levende krachten.

Als wij ook maar enigszins in staat waren deze krachten te zien, waar te nemen, zou ons ‘zicht’ zoveel completer zijn.

Zoals de Wijzen en Zieners ons al sinds de oudste tijden duidelijk wilden maken.

Inmiddels  maken wij echter wél dagelijks gebruik van vindingen zoals Radio en TV en andere communicatiemiddelen die hun weg gaan langs lagen in de schepping die, óók onzichtbaar voor onze normale zintuigen, toch voor 100 % werken.

 

Het is minder bekend maar niet minder werkelijk dat sinds  tientallen jaren,ver vóór de mobiele telefoon,het mogelijk bleek om straling die mensen maar ook dieren, planten en zelfs stenen afgeven, te fotograferen.

 

Kirlian fotografie

Dit fenomeen staat bekend als de Kirlian fotografie. Hiermee werd toen al bewezen dat alles zijn eigen specifieke uitstraling heeft. Helaas zijn we echter nog niet zover dat we deze straling kunnen meten en definieren. Sinds Einstein weten we echter dat materie uit energie bestaat en dat energie uitstraalt.

 

Uitstraling en edelstenen werking

Daarmee is het eigenlijk een simpele stap verder, om te stellen dat planten en stenen hun eigen specifieke uitstraling hebben. Een uitstraling afhankelijk van de stoffen waaruit de stenen ontwikkeld en gegroeid zijn, in duizenden en miljoenen jaren. Het is dan wéér een simpele stap verder om te stellen dat die specifieke uitstraling per steen zich mengt met de  geest, onze gedachten en gevoelens.

Hierop reageert dan weer het energielichaam dat op zijn beurt het lichaam laat functioneren, want steeds duidelijker begint het te worden dat de mens méér is dan alleen lichaam.

Dat een ziekte in het lichaam teruggebracht kan worden naar geestelijke zaken als zorgen, angsten, ongeduld, shock, ontmoedigd zijn enz. enz.

 

Uitspraken en gezegdes

Hoe vaak is het al niet genoemd. De uitspraken en gezegdes die iemand uit zichzelf gedachtenloos gebruikt als:

‘Hij heeft wat op zijn lever ‘

‘het ligt zwaar op mijn maag’

’t  vliegt me naar de keel’

‘ik kan het voelen aan m’n  water’

Al deze zaken komen van onze en hun voorouders die blijkbaar toen óók al wisten dat zaken die in het lichaam gevoeld worden, in de geest  vaak een oorsprong hebben.

 

Edelsteentherapie versus reguliere gezondheidszorg

 

Nu is het natuurlijk niet zo dat de Edelsteentherapie de reguliere gezondheidszorg kan vervangen. Hij kan er echter wel naast staan net zoals de Bach remedie en andere therapieen. Hoewel het duidelijk is dat de reguliere gezondheidszorg veel goeds in zich herbergt en dat alternatieven geneeswijzen niet altijd het beste alternatief zijn, gebeurt het tegenwoordig ook dat een dokter een patient verwijst naar andere therapieën als de Allopatische.

Als een ziekte zich echter bekend maakt, en dus het lichaam al is binnengegaan,moet altijd een dokter geraadpleegd worden om erger te voorkomen. Het is echter de voorgeschiedenis die een ziekte heeft, die ontstaat in het gedachten en gevoelsleven, die uitstekend begeleid kan worden door bijvoorbeeld de Edelsteentherapie.

 

Edelsteen werking bijdragen

Wij, De Warmtesteen.nl, hopen en vertrouwen erop dat wij, en samen met ons natuurlijk nog véle andere van deze initiatieven, een steentje, zowel letterlijk als figuurlijk, bij mogen dragen.